2. schůzka

22.04.2011 20:12

2. schůzka 21. dubna 2011

Po napsání prvního zápisu do kroniky jsme odešli na hřiště, kde se připravoval materiál na náš první skuteční trénink dětského požárního útoku.

I dnes děti ukázaly, že mají chuť do hasičství!