květen 2011

29.05.2011 21:13

Při květnových schůzkách se instruktoři a děti věnovali nacvičování požárního útoku na okrskové závody do Chroustovic. Děti se připravovaly svědomitě a s velkou chutí zvítězit.

 

6. května 2011 - PÚ, balení hadic, pořadovka  

13. května 2011 - PÚ, balení hadic, pořadovka

20. května 2011 - pořadovka

24. května 2011 - pořadovka

27. května 2011 - PÚ, balení hadic, pořadovka

 

28. května 2011 - okrsková soutěž v Chroustovicích