Den mladých hasičů ve Vinarech

30.09.2011 22:19

DEN MLADÝCH HASIČŮ VE VINARECH

Den mladých hasičů začal 27. září v 17.00 stavěním stanů a vybalováním věcí. Další v pořadí byly hry s dětmi, jako hra na medvěda a hra na hladové psy, s kterými  pomáhali i ostatní dospěláci. Po hrách jsme si k večeři na ohni opekli párky. Poté vedoucí poslali děti do stanu, aby si hrály a povídaly. Oni zatím připravili pro mladší děti stezku odvahy. Stezku osvětlovaly svíčky v lahvích, děti chodily ve dvojicích a musely plnit různé úkoly. Dětem se noční hra moc líbila a ani nechtěly jít spát.

Poté přišla řada na větší a "statečnější" děti. Na hřišti zůstala jen Radka jako dozor a ostatní se vydali do lesa k Bětníku připravit stezku odvahy. Děti měly chodit jednotlivě, u každého světla měly schované karty s úkolem, který musely splnit, a výsledek zapsat do své karty, kterou dostaly s sebou. V lese byla schovaná strašidla, která znepříjemňovala noční cestu lesem. Děti nás ale přechytračily, počkaly na sebe a šly hromadně. Na hřiště k Radce jsme dorazili až okolo třetí hodiny ráno. Děti po zahřátí u kamen a hlavně po teplém čaji šly spát. Dospělí měli ještě hodně práce s pečetěním jmenovacích dekretů.

Malé děti vstávaly už před 7. hodinou, tak je jasné, že jsme toho moc nenaspali. Ráno začalo vydatnou snídaní, kterou připravily Radka, Lenka T. a Lenka F. Poté kluci připravili trať pro požární útok. Pozvali jsme děti z SDH Lozice, aby jsme od nich načerpaly nějaké vědomosti. Dospěláci připravili tři disciplíny. První lano, další byla střelba a nakonec požární útok.

Obě naše družstva, jak mladší, tak starší, skončila na krásném druhém místě. Z jednotlivů na medaili dosáhl z našich dětí jen Matěj Provazník, ale i ostatní si zasloužili velkou pochvalu.

Po dokončení disciplín se podával oběd, který opět připravila Radka, Lenka F. a Lenka T. Po výborném obědě proběhlo dekorování vítězů a ostatních zúčastněných.

Nakonec po odjezdu dětí z SDH Lozice proběhlo předání jmenovacích dekretů, které předali velitel a starosta SDH Vinary. Poté byl vyhlášen konec Dne mladých hasičů. Děti sbalily stany, posbíraly své věci a rozjely se domů.

Toto soustředění mělo u dětí obrovský ohlas a proto bych chtěl poděkovat věem, kdo se podílel na pomoci a přípravě hezké akce pro děti.