Den mladých hasičů

13.11.2013 20:50

Den mladých hasičů

Ve dnech 28. a 29. 9. se na hřišti uskutečnil již třetí ročník Dne mladých hasičů. Pro děti z přípravky to byl premiérový ročník. Z celkového počtu 34 dětí se zúčastnilo 31 dětí. Pro děti je to taková menší příprava na podzimní okresní závody v požární všestrannosti. Trénovaly disciplíny jako je střelba, vázání uzlů, překonávání překážky pomocí lana, zdravověda, požární prostředky aj.

Dětem byla za odměnu připravena noční bojová hra, na kterou se vždy moc těší. Jako každý rok i letos se tyto dva dny vydařily. Počasí nám přálo a všichni se už těšíme na příští čtvrtý ročník.