říjen 2011

04.11.2011 15:08

5. 10. - Radka pro děti z chroustovické školy připravila po vyučování mimořádný trénink přímo ve škole. Děti procvičovaly zdravovědu, topografii a prostředky PO.

7. 10. - schůzka odpadla - instruktoři se účastnili školení vedoucích OSH na Konopáči u Heřmanova Městce.

14. 10. - generálka na závody okresního kolla Hry Plamen v Brčekolech. Děti soutěžily ve střelbě, orientaci v terénu a zdravovědě. Z výsledků nám bylo jasné, že děti ostudu neudělají.

15. 10. - závody Brčekoly

21. 10. - Na schůzce děti malovaly obrázky do soutěže "PO očima dětí". Obrázky budou příští rok předány na OSH Chrudim, kde se zúčastní celorepublikové soutěže. Všechny děti pod vedením Radky a Lenky malovaly s obrovským nasazením a tak se podařilo vytvořit hodnotná díla.

28. 10. - Touto schůzkou začala příprava na získání odbornosti - preventista junior. Děti končily o trochu dříve, protoře byl v plánu lampionový průvod a kluci připravovali pro děti ohňostroj.