Sběr druhotných surovin

22.06.2010 10:21

1.7.2010 od 17 hodin pořádá SDH Vinary sběr druhotných surovin. Hasiči budou projíždět obcí a vybírat od jednotlivců železo, ostatní kovový odpad, případně autobaterie a svázaný papír (noviny, časopisy, letáky). Získaný obnos bude použit na obnovu hasičského vybavení. S dotazy se obracejte na Martina Šrůta. Všem dárcům předem děkujeme za pomoc!