Okrsková soutěž Štěnec 16.5.2015

01.06.2015 21:37

V sobotu 16. května se naši dobrovolní hasiči zúčastnili okrskové soutěže, kterou tento rok pořádalo SDH Štěnec a konala se v Jenišovicích. Na závody jsme letos vyslali celkem osm družstev, čímž jsme zopakovali hojnou účast z minulého ročníku a naše výprava tak byla opět nejpočetnější z celého okrsku.

Tento rok se již potřetí na soutěži představili naši nejmladší v kategorii přípravka, do které patří děti do šesti let. Předvedli opravdu pěkný výkon, za který by se nemuseli stydět ani někteří okrskoví mazáci, sklidili za něj zasloužený potlesk a odnesli si pamětní medaile.

Vinarští mladší žáci letos postavili dvě družstva, která obsadila vynikající 1. a 3. místo, starší žáci opět nenašli přemožitele a obhájili první místo z předešlých let. Našim mladým hasičům a jejich vedoucím, bych tímto chtěl poděkovat za úsilí a dřinu, které ve svém volném čase na každotýdenních trénincích vynakládají, aby poté mohli vzorně reprezentovat a šířit dobré jméno našeho sboru i obce.

V ženské kategorii jsme měli letos opět dvě družstva, ženy Vinary A se umístily na prvním místě, družstvo žen Vinary B pak v těsném závěsu na místě druhém, naše ženy tak krásnými výkony obhájily svou nepřemožitelnost z minulého roku.

Našim veteránům se letos dařilo a ve své kategorii obsadili stejně jako loni první místo, které získali druhým nejlepším časem dne a předstihli tak i všechna družstva z hlavní kategorie kromě našeho družstva Vinary A. Ti letos již šestým rokem nenalezli přemožitele a obhájili první místo v hlavní kategorii s nejlepším časem dne.

Tímto děkuji všem aktivním členům našeho sboru a přeji mnoho úspěchů v nadcházejících závodech a kulturních akcích, které sdružení dobrovolných hasičů pro vinarské občany pořádá.

Dále bych Vás všechny chtěl pozvat podpořit naše závodníky na pátý ročník Vinarského poháru, který se koná 18. července od 13 hodin na místním hřišti.

Starosta SDH Vinary