Něco málo o Vinarech

Vesnička Vinary se nachází ve východních Čechách v pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí, obcí s rozšířenou působností je zhruba 8 km vzdálené město Vysoké Mýto. Vinary se nachází v nadmořské výšce 272 m. První písemná zpráva o naší obci byla zapsána v roce 1433.

Dle ČSÚ měly Vinary k 1.1.2010 celkem 111 obyvatel v průměrném věku 45 let. Žilo zde 48 mužů a 63 žen, 18 dětí do věku 15 let (7 chlapců, 11 děvčat). 

Obec se rozkládá na výměře 347 ha, z toho zastavěnou plochu tvoří 5 ha, největší podíl má zemědělská půda (265 ha).

 

Ve Vinarech působí celkem 18 podnikatelských subjektů, převažují živnostníci a zemědělští podnikatelé. Více statistických informací na: vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+ZV01&pro_4382338=572489.

Pro děti a případné sportovce tu najdeme hřiště, pochlubit se můžeme také novým dětským hřištěm se skluzavkou, houpačkou, prolézačkami apod.

V obci již od konce 19. století působí Sbor dobrovolných hasičů.

 

VINARY